LEAS Bureau voor zorgvernieuwing | Peter Hop

Peter Hop

LEIDEN VANUIT DE KERN

Peter Hop is werkzaam als zelfstandig bestuursadviseur & interim-manager en programmaleider in de zorgsector. 
U vindt in hem een visionair met een krachtig conceptueel denkvermogen en een sterke behoefte om maatschappelijke domeinen met elkaar te verbinden. 

Peter Hop start graag bij de essenties van een vraagstuk, de mensen zelf, zoekt daarin voortdurend naar win-wins.

Leiden, richting geven, creativiteit, inventiviteit en het met hoofd/ hart organiseren van verandering, behoren tot de kernkwaliteiten van Peter Hop.
 Integriteit is voor hem een belangrijke kernwaarde, evenals plezier in zijn werk.

Peter Hop gaat voor: LONEND, LEREND & LEUK

Aandachtsgebieden: zorg voor ouderen, zorg voor mensen een verstandelijke beperking, maar ook vraagstukken in brede veld van het sociale domein,  vullen al jaren zijn agenda. Het ontwikkelen van (sociale) woonomgevingen waarin de zelforganisatie van (kwetsbare) burgers een groeiende plaats krijgt, boeien hem in toenemende mate. Rondom dit thema werkt hij op dit moment aan een buurtschap in Zoetermeer.

In 2015 werd Peter genomineerd voor de Impact Award 2015.
Een prijs van het Ministerie van OC&W (The Art of Impact) voor impactproducenten met verdiensten in het maatschappelijke domein.

In 2016 won hij de Jo Visser Award, een prijs die jaarlijks wordt uitgegeven door Vereniging De Zonnehuizen en de Leyden Academy on Vitality and Ageïng.
Als pionier en ambassadeur Waardige Zorg mag hij daarmee een jaar lang in de voetsporen treden van deze bijzondere vrouw.