LEAS Bureau voor zorgvernieuwing |

Vernieuwing in de ouderen- en gehandicaptensector en in het domein van de maatschappelijke opvang

Vanuit een veranderend paradigma

Ontwikkelen van gezondheid is iets anders dan het wegwerken van ziekte

Voor mij een inzicht ...

Op de wind van gisteren, kun je niet zeilen